Nr. CodeLATIN NAMEENGLISH NAMEALBANIAN NAME
 801 Stigmata Maidis Corn Silk Mustaqe misri
 802 Stipitis cornutum Cornuti Bishta Qershie, te bute
 803 Lichen pini Aspen Pini Myshk Pishe
 804 Lichen Quercus Lichess Trees Myshk Dushku